Terezín - Židovský hřbitov - Alej národů

Východní strana Židovského hřbitova je zčásti lemována Alejí národů, která připomíná, že se v Terezíně na konci 2. světové války sešli vězni z mnoha zemí. V těchto místech se nacházejí dva hromadné hroby, do nichž se sypala část popela z krematoria a bylo zde vyznačeno více než 100 hrobů, v nichž byli pohřbeni zemřelí z ghetta v jarních měsících roku 1945, kdy se v krematoriu nezpopelňovalo.[1] Alej národů je tvořena žulovou stěnou se 17 obelisky, kolmo k ní umístěnými. Na nich jsou uvedeny názvy států, jejichž občané v Terezíně umírali. Názvy jsou uspořádány abecedně a uvedeny v češtině i ve státním jazyce příslušného státu.[2] Alej národů je součástí úpravy Židovského hřbitova realizované na počátku 70. let 20. století.

 Ludmila Chládková, 2014

GPS souřadnice lokality: 50°30'7.697"N, 14°9'9.062"E

 

Alej národů
Alej národů

Alej národů
Alej národů
Alej národů
Alej národů
Alej národů

Foto: Radim Nytl, Památník Terezín, 2012

 


1 CHLÁDKOVÁ, Ludmila: Židovský hřbitov v Terezíně, Nakladatelství OSWALD, Památník Terezín 2004.

2 FA Památníku, složka k Aleji národů. Též: Projekt Židovský hřbitov, 1969, APT č. 41/I.