Terezín – Pietní místo u řeky Ohře

Místo na levém břehu řeky Ohře asi 1 km po jejím proudu od Terezína. Nacisté zde nechali v listopadu 1944 vysypat do řeky urny s popelem zahynulých vězňů ghetta, které byly do té doby uložené v kolumbáriu ghetta.[1] Bezprostředně po osvobození ghetta zde byla k připomínce této události umístěna Davidova hvězda z březových kůlů.[2] Tu na počátku 70. let 20. století nahradil žulový pomník.[3] V jeho blízkosti byl roku 1983 postaven monument se stylizovanou žulovou urnou a informační deskou.[4] V roce 2008 byla do levé části tohoto monumentu nově osazena také několik metrů vysoká plastika ženy. Ta byla odhalena 21. září 2008 v rámci tryzny Kever Avot.[5]

 Ludmila Chládková, 2014

 

GPS souřadnice lokality: 50°31'6.906"N, 14°9'9.176"E

 

Foto: Radim Nytl, Památník Terezín, 2012

 


1 LAGUS, Karel – POLÁK, Josef: Město za mřížemi, Naše vojsko, Praha 1964, str. 243 – 244.

2 CHLÁDKOVÁ, Ludmila: Židovský hřbitov v Terezíně, vydal Památník Terezín, Nakladatelství Oswald, Praha 1999, str. 93.

3 KOLEKTIV AUTORŮ: Terezín, vydalo Severočeské nakladatelství v Ústí nad Labem 1988.

4 Tamtéž.

5 Výroční zpráva Památníku Terezín za rok 2008.