Terezín - bývalé ghetto - Kolumbárium ghetta

Část vnitřních prostor pevnostního valu na jižní straně Terezína sloužila v letech 1942 – 1945 jako kolumbárium. Byly sem ukládány urny s popelem zahynulých vězňů ghetta, které však nacisté ještě před koncem války zlikvidovali.[1] Roku 2001 Památník Terezín upravil a zpřístupnil dva předsunuté prostory bývalých síní kolumbária. Zadní místnost je upravena jako tehdejší kolumbárium, přední vstupní prostor slouží k pietní připomínce obětí ghetta. Doposud sem bylo umístěno devět pamětních desek věnovaných některými státy nebo městy, jejichž občané byli do terezínského ghetta transportováni. Pamětní desky se jmény sem umísťují i příbuzní či blízcí zahynulých osob a rodin, na stěnách je jich umístěno k prosinci 2013 28. S otevřením tohoto pietního prostoru v roce 2001 sem byla jako první umístěna pamětní deska s českým a německým textem věnovaným Židům z Hamburku, jež byla Památníku Terezín předána již v roce 1997 s žádostí o umístění na vhodném místě.[2] Z dalších míst a měst, která mají v kolumbáriu pamětní desku židovským občanům , to jsou například Schwerin, Wiesbaden, Brémy, Weimar apod.

 Ludmila Chládková, 2014

GPS souřadnice lokality: 50°30'22.408"N, 14°8'59.686"E

 

Kolumbárium
Kolumbárium

Kolumbárium
Kolumbárium
Kolumbárium

Foto: Radim Nytl, Památník Terezín, 2012

 


1 LAGUS, Karel – POLÁK, Josef: Město za mřížemi, Naše vojsko 1964, str. 243-4. Též: CHLÁDKOVÁ, Ludmila : Terezínské ghetto, Nakladatelství V RÁJI, Praha 2005, str. 51.

2 SMÉKALOVÁ, Ilona: Chronologický přehled o činnosti Památníku Terezín. In: Terezínské listy, roč. 2002, str.165.