Terezín - bývalé ghetto - Hamburské kasárny - Pamětní deska Židům z Nizozemí

V Dlouhé ulici, na západní stěně objektu bývalých Hamburských kasáren, je umístěna pamětní deska s holandským, českým, německým a anglickým textem připomínajícím věznění Židů z Nizozemí v této budově.[1] Její slavnostní odhalení se uskutečnilo 20. června 2008 za účasti velvyslance Nizozemského království v ČR a bývalých nizozemských vězňů.[2]

 Ludmila Chládková, 2014

 

GPS souřadnice lokality: 50°30'29.169"N, 14°8'56.651"E

 

Foto: Radim Nytl, Památník Terezín, 2012

 


1 LAGUS, Karel – POLÁK, Josef: Město za mřížemi, Naše vojsko, Praha 1964, str. 166 – 167.

2 HOLZHAMMEROVÁ, Dagmar: Chronologický přehled o činnosti Památníku Terezín. In: Terezínské listy, roč. 2009, str. 168.