Terezín - Park terezínských dětí - Pamětní deska zřízení Parku terezínských dětí

Je umístěna v Parku terezínských dětí na západní stěně dnešního Muzea ghetta. Tato budova byla původně školou a v době existence ghetta domovem pro chlapce.[1] V 70. a 80. letech 20. století, kdy byla v budově Stálá expozice historie Sboru národní bezpečnosti a revolučních tradic Severočeského kraje, bylo v parku dětské dopravní hřiště.[2] Jako Park terezínských dětí s vazbou na připomínku jejich utrpení v terezínském ghettu byl tento prostor pojmenován až po otevření Muzea ghetta na počátku 90. let 20. století. Slavnostní odhalení proběhlo 15. července 1993 za účasti významných hostí.[3] Na stěně Muzea ghetta jsou umístěny ještě další dvě pamětní desky, které připomínají osoby, jež se věnovaly vězněným dětem. Texty jsou uvedeny česky, německy a anglicky.

 Ludmila Chládková, 2014

 

GPS souřadnice lokality: 50°30'43.108"N, 14°8'56.839"E

 

Foto: Radim Nytl, Památník Terezín, 2012

 


1 CHLÁDKOVÁ, Ludmila: Terezínské ghetto, Nakladatelství V RÁJI, Praha 2005.

2 Fotoarchiv Památníku Terezín, složka Muzeum ghetta.

3 Výroční zpráva Památníku Terezín za rok 1993.

Též: Fotoarchiv Památníku Terezín, složka k Muzeu ghetta a Parku terezínských dětí.