Terezín - Park terezínských dětí - Pamětní deska vychovatelům

V Parku terezínských dětí na západní stěně Muzea ghetta je umístěna pamětní deska věnovaná Ottle Kafkové – Davidové, Friedl Dicker – Brandeisové a Luise Fischerové.[1] V ghettu byly dětskými vychovatelkami.[2] Text je uveden česky, anglicky a německy. Deska byla odhalena 12. listopadu 1998 za účasti rakouského velvyslance, pamětníků a dalších hostí.[3]

 Ludmila Chládková, 2014

 

GPS souřadnice lokality: 50°30'42.657"N, 14°8'57.107"E

 

Foto: Radim Nytl, Památník Terezín, 2012

 


1 Terezínská pamětní kniha, vydala Nadace Terezínská iniciativa, nakladatelství Melantrich, Praha 1995.

2 BRENNER-WONSCHICKOVÁ,Hannelore: Děvčata z pokoje 28, nakladatelství Barrister x Principal, vydala Společnost pro odbornou literaturu, o.s. 2006.

3 Výroční zpráva Památníku Terezín za rok 1998.