Terezín - Park před Muzeem ghetta - Pomníček dětem vězněným v ghettu

V parku původně zvaném Jiráskovy sady, v době komunismu též Sad pionýrů, je umístěn pomníček tvořený černou deskou na žulovém sloupku. Text v češtině informuje o vybudování Sadu pionýrů na paměť dětí umučených nacisty.[1] Nad textem je vyrytý pionýrský znak. V roce 1961 totiž převzala patronát nad parkem Pionýrská organizace ZŠ v Terezíně, která zde existovala od roku 1950 pod názvem Pionýrský oddíl kpt. Otakara Jaroše.[2]

 Ludmila Chládková, 2014

 

GPS souřadnice lokality: 50°30'43.954"N, 14°9'7.969"E

 

Foto: Radim Nytl, Památník Terezín, 2012

 


1 Dopis z 23. 4. 2012, zaslaný kronikářkou MěÚ Terezín L. Chládkové do Památníku Terezín.

2 Tamtéž.