Terezín - bývalá policejní věznice gestapa v Malé pevnosti - Pamětní deska u židovské cely na 1. dvoře

Na venkovní stěně vězeňského bloku A na 1. dvoře je u vstupu k celám 2 a 3 umístěna rozměrná pamětní deska s českým, anglickým a německým textem 1, jež připomíná osud židovských vězňů, kteří zde byli vězněni v letech 2. světové války.2 Odhalena byla 27. dubna 1995 za účasti velvyslance Státu Izrael, bývalého vězně Tomáše Fritty a dalších hostí.3

Ludmila Chládková, 2014

 

GPS souřadnice lokality: 50°30'53.221"N, 14°9'54.302"E

 

Foto: Radim Nytl, Památník Terezín, 2012

 


1 LANGHAMEROVÁ, Miroslava.: Židovští vězni v Malé pevnosti, In:Terezínské listy, roč. 1993, str.50 – 57.

Též: KOLEKTIV AUTORŮ: Terezín, místa utrpení a vzdoru, Naše vojsko, Praha 1991, str. 13.

2 KOLEKTIV AUTORŮ: Malá pevnost Terezín, Naše vojsko, Praha 1988, str. 91 – 93.

3 Fotoarchiv Památníku Terezín, složky k 1. dvoru a Významné události Památníku Terezín.